เว็บตรงฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ เยียวยาเกษตรกร 10 ล้านรายได้แน่ -ขึ้นทะเบียน เช็กสถานะเกษตรกร

เว็บตรงฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ เยียวยาเกษตรกร 10 ล้านรายได้แน่ -ขึ้นทะเบียน เช็กสถานะเกษตรกร

ลงทะเบียนเกษตรกร – จากกรณีรัฐบาลมีมาตรการเยียวยา เว็บตรงฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ เกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรไว้กับกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ครัวเรือนละ 15,000 บาท จำนวน 9 ล้านครัวเรือน ล่าสุด นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กลุ่มเป้าหมาย 10 ล้านราย วงเงิน 150,000 ล้านบาท โดยใช้เงินกู้ตามพรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ไม่เกิน 150,000 ล้านบาท

ทั้งนี้มีเกษตรกรขึ้นทะเบียนแล้ว 8.43 ล้านราย อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูล 1.57 ล้านราย โดยแบ่งจ่ายเงินเป็นรายละ 5,000 บาทต่อเดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม 2563

ขอย้ำว่า เกษตรกรจะได้รับเงินเยียวยาต้องขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร (กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ และกรมประมง) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และต้องลงทะเบียนก่อน 15 พฤษภาคม 2563

การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2563

• แบบคำร้องขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2563

สำหรับครัวเรือนเกษตรกร | สำหรับนิติบุคคล

• แบบคำร้องอื่นๆ

(ยกเลิกครัวเรือนเกษตรกร/เปลี่ยนหัวหน้าครัวเรือน/เปลี่ยนสถานที่ขึ้นทะเบียน)

ท่านที่ลงทะเบียนไว้แล้ว สามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่น Farmbook เป็นระบบสมุดเกษตรกรออนไลน์ (เล่มเขียว)

วิธีลงทะเบียน Farmbook สำหรับเกษตรกรคลิกที่นี่ เช็กสถานะลงทะเบียนเกษตรกรรับเงินเยียวยา 15,000 บาท

สำหรับท่านที่ต้องการตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนเกษตรกรสามารถเข้าไปได้ที่ https://farmer.doae.go.th

หน้าแรกจะขึ้นว่า “การตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกรและสมาชิกครัวเรือน เฉพาะที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรเท่านั้น ( ซึ่งการขึ้นทะเบียนเกษตรกรมีหลายหน่วยงานรับผิดชอบ ขึ้นอยู่กับบทบาทและภารกิจของแต่ละหน่วยงาน )”

เผยยอดผู้สมัคร TCAS63 รอบที่ 3 – จำนวนน้อยลงกว่าปีที่แล้ว 4 พันกว่าคน

เมื่อวานนี้ (28 เมษายน) เว็บไซต์เด็กดีดอทคอม รายงานว่า ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เผยข้อมูลจำนวนผู้สมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยในระบบ TCAS (Thai University Center Admission System) ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 3 ออกมาเรียบร้อยแล้ว

ผลปรากฏว่า มีผู้สมัครสมบูรณ์เข้าสู่กระบวนการคัดเลือกทั้งสิ้น 104,017 คน ซึ่งถือว่าน้อยกว่าในปีการศึกษา 2562 ซึ่งมีจำนวน 108,121 คน สำหรับระบบ TCAS63 รอบ 3 ที่เพิ่งปิดการรับสมัครไปเมื่อวันที่ 27 เมษายนที่ผ่านมานั้น จะมีมหาวิทยาลัย และสถาบันเข้าร่วมทั้งสิ้น 67 สถาบัน และมีจำนวนเรียกรับถึง 100,649 ที่นั่ง ประกาศผลผ่านเว็บไซต์ MyTCAS วันที่ 8 พฤษภาคมนี้

การระบาดของโรคนี้เราต้องทำความเข้าใจร่วมกันว่ายังคงดำเนินไปอีกระยะหนึ่ง ผมรู้ว่าพวกเราทุกคนต้องลำบาก ต้องเจ็บปวด แต่เราต้องอดทนร่วมกันฟันฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน ผมขอขอบคุณผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่ายและประชาชนทุกคน

ล่าสุด บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้ชี้แจงผ่านสื่อออนไลน์ ว่า “#ไปรษณีย์ไทย ขอแจ้งว่า เจลแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัย รวมถึงหน้ากากผ้า ท่านสามารถฝากส่งภายในประเทศได้ตามปกติครับ แต่หากส่งระหว่างประเทศ งดรับฝากครับ เนื่องจากของเหลวเป็นสิ่งของต้องห้ามฝากส่ง และในส่วนหน้ากากอนามัย ช่วงสถานการณ์ไวรัส Covid-19 ห้ามฝากส่งครับ แต่หน้ากากผ้าส่งได้ครับ”

พร้อมทั้งให้พนักงานที่มีการติดต่อกับพนักงานคนดังกล่าวทั้งหมด กักตัวเองเพื่อฝ้าระวังอาการ และทำงานจากที่บ้าน (work from home) เป็นเวลา 14 วันแทน นอกจากนี้ ยังดำเนินตามมาตรการที่เตรียมไว้ โดยการให้พนักงานของสำนักงานใหญ่บางส่วนทำงานจากที่บ้านเพื่อลดความเสี่ยงอีกด้วย

ธนาคารให้ความสำคัญอย่างสูงสุดต่อความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน ลูกค้า และผู้มาติดต่อทุกคน ดังนั้น จะดำเนินมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามแนวทางของสาธารณสุขเพื่อเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่กระจายของไวรัสอย่างเคร่งครัด โดยได้มีการรายงานถึงเหตุดังกล่าวต่อกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว

อนึ่ง ธนาคารขอยืนยันและให้ความมั่นใจว่า ลูกค้า และประชาชนสามารถใช้บริการ และติดต่อกับธนาคาร ทั้งอาคารสำนักงานใหญ่ และทุกสาขาได้ตามปกติ โดยธนาคารมีแผนในการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) รองรับ เพื่อการให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง โดยในกรณีที่มีข้อมูล หรือสถานการณ์ใดๆ ธนาคารจะได้มีการรายงานให้ทราบอย่างเป็นทางการต่อไป สล็อตเว็บตรง , ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ เว็บตรง